ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរ

  • Laser consumables

    ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរ

    ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឡាស៊ែរ៖ អុបទិចអុបទិកពិសេសហ្សែនឡាស៊ែរសេរ៉ាមិចនិងគ្រឿងបន្ថែមពីកញ្ចក់ខាងក្រោយរហូតដល់កញ្ចក់ផ្តោតអារម្មណ៍និងគ្រប់អុបទិចនៅចន្លោះកាំរស្មីឡឺរ័រជំនួសឡាស៊ែរអុបទិកនិងគ្រឿងបន្លាស់រួមទាំងកែវថតផ្តោតនិងកញ្ចក់ផ្តោត (ផូស្វ័រ) កញ្ចក់ពត់កញ្ចក់ឃ្យូប , ការថយចុះនៃដំណាក់កាលឆ្លុះបញ្ចាំង, កញ្ចក់ខាងក្រោយ, ឧបករណ៍ភ្ជាប់លទ្ធផលនិងបង្អួចលទ្ធផល។