ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

factory

យើងមានក្រុមវិស្វកម្មអាជីពដើម្បីបម្រើរាល់តំរូវការលំអិត។ សំណាកឥតគិតថ្លៃអាចត្រូវបានផ្ញើសម្រាប់អ្នកផ្ទាល់ដើម្បីដឹងពីការពិតបន្ថែមទៀត។ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចបំពេញតាមតំរូវការរបស់អ្នកសូមមេត្តាទាក់ទងមកពួកយើង។ អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងហើយទូរស័ព្ទមកយើងដោយត្រង់។ លើសពីនេះទៀតយើងស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្ររបស់យើងពីទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការទទួលស្គាល់កាន់តែប្រសើរឡើងនៃសាជីវកម្មរបស់យើង។ 

factory4
factory7
factory1
factory5
factory8
factory2
factory6
factory9
factory3