ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃទំហំ ១៥០០ 1500 ៦០០០ ម។ ម។ ក

 • 3KW CNC Laser Cutter

  ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ CNC 3KW

  ថាមពល 3000W
  ទំហំតារាង  ទំហំ ១៥០០x៣០០០ មម / ១៥០០x៤០០០ មម / ១៥០០x៦០០០ មម
  2000x4000mm / 2000x6000mm / 2500x6000mm
  កាត់ក្បាល រ៉ាយលូល (អូតូហ្វហ្វីស) / វ៉ាយអេសអេស (អូតូផូផូផូវ)
  ប្រភពឡាស៊ែរ អាយភីជីជី (ម៉ាកអាឡឺម៉ង់) / រ៉ាក់ស៊ីស (ម៉ាកចិន)